telugudanam.com

      telugudanam.com

   

శతనామావళి

మహిషాసురమర్ధనీ అష్టోత్తర శతనామావళి శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తర శతనామావళి
శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామావళి శ్రీ లలితాఅష్టోత్తర శతనామావళి
శ్రీ బాలాతిపురసుందరి అష్టోత్తర శతనామావళి శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి
శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామావళి శ్రీ దుర్గ అష్టోత్తర శతనామావళి
శ్రీ గాయత్రి అష్టోత్తర శతనామావళి
Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: