telugudanam.com

      telugudanam.com

   

ఆషాడ పట్టి - శ్రావణ పట్టి

ఆషాడ పట్టి

సిరాబుడ్డి, పెన్ను, గోలీలు, బంగారము, పచ్చీసు, కీ చైన్లు వెండివి, బట్టలు, పండ్లు ఆషాడ మాసములో అల్లుడుగారికి ఇచ్చెదరు. దీనినే ఆషాడ పట్టి అందురు.


శ్రావణ పట్టి

వెండి గోరింటాకు గిన్నె, పుల్ల, గ్లాసు, వామనగుంటల పీట, గవ్వలు, లక్ష్మీ రూపు, లక్ష్మీ విగ్రహము, పూలు, పండ్లు, అమ్మాయికి చీర, జాకెటు, పూజ సామాను, బంగారపు వస్తువు ఇచ్చెదరు. దీనినే శ్రావణ పట్టి అందురు.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: