telugudanam.com

      telugudanam.com

   

అక్షరాభ్యాసము నాడు చేయవలసినవి

డ్రస్సు, వెండి పలక, వెండి బలపము, స్పూను, క్యారేజి, బుట్ట, వాటరుబాటిలు, నాప్‌కిన్‌, పిల్లలకు 5 లేక 9 మందికి కాని పలక, బలపములు పంచిపెట్టవలెను, మరమరాలు, వేయించిన శనగపప్పు, బెల్లము కలిపి పిల్లలకు పంచిపెట్టవలెను. ఏదైనా దోషము వున్న యెడల పోవును.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: