telugudanam.com

      telugudanam.com

   

అల్లుడుగారిని తీసుకురావటము

మంచమునకు పూలు కట్టించవలెను. గులాబి, సంపెంగలతో అలంకరించాలి. మంచము మీద కొత్త దుప్పటి వేయాలి. పూలు 200 మూరలు పట్టును. అలంకరణ చిక్కగా వుండవలెనన్న 400 మూరల పూలు పట్టును.


గదిలో టేబులు మీద గుడ్డవేసి చిన్న పళ్ళెములలో కాని కప్పులలోకాని 10 రకాల స్వీట్సు, 10 రకాల హాట్సు, 2 కిళ్ళీలు పెట్టవలెను. మంచినీళ్ళు, వెండిగ్లాసుతో పాలు పెట్టవలెను. పాలు తప్పక ఇద్దరు షేర్‌ చేసుకుని తాగవలెను. దంపతులు ఉదయము బట్టలు మార్చుకున్న తరువాత రూము నుంచి బయటకు రావలెను. ముందుగానే అబ్బాయి, అమ్మాయి బట్టలు గదిలో పెట్టవలెను.


అమ్మాయికి తెలుపుచీర అత్తగారు, అల్లుడికి తెలుపు పంచెలు మామగారు ఇచ్చెదరు. దంపతులకు రాత్రికి భోజనము పెట్టినాక రూములో ఎదురెదురుగా మంచం మీద కూర్చొనపెట్టి పాన్పు వేయుదురు. దంపతులకు తాంబూలాలు ఇప్పించాలి. ఈ తాంబూలములో అమ్మాయి వాళ్ళు జాకెటుముక్క, అబ్బాయి వాళ్ళు జాకెటు ముక్క, తమలపాకులు, వక్క, కొబ్బరిబొండము, దక్షిణ, కొత్తదంపతుల చేత 5 లేక 9మంది దంపతులకు ఇప్పించెదరు. హారతి అద్ది పేర్లు చెప్పించి అందరు ఇవతలకు వచ్చెదరు.


1పూట పీటలమీద కూర్చొనపెట్టెదరు. పంతులుగారిచే ముహూర్తము పెట్టించి 1గంట ముందుగా పాన్పువేయుదురు. అత్తగారి వాళ్ళు 5 లేక 9 పళ్ళెములలో అమ్మాయికి పసుపుకుంకము, స్వీటు, హాటు, ఆకులు, వక్కలు, కొబ్బరిబోండాలు, పూలు, పండ్లు, అరిశెలు, బిస్కెట్లు తీసుకువస్తారు.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: