telugudanam.com

      telugudanam.com

   

ఆనందాల కల్పవల్లి

అదే నీ తెలుగు తల్లి

అందాల నిండు జాబిల్లి

ఆనందాల కల్పవల్లి

అదే నీ తెలుగు తల్లి

పదవోయ్ తెలుగువాడా

అదే నీ తెలుగు మేడ

సంకెళ్ళు లేని నేల

సంతోష చంద్రశాల

కనవోయ్ తెనుంగు రేడా

అదే నీ అనుంగు నేల

అదిగో సుదూరనేల

చనవోయ్ తెలుగు వీరా

స్వర్ణాల కాంతి స్వప్నాలు

స్వప్నాల శాంతి స్వర్గాలు

నిన్నే పిలుస్తున్నాయి

నిన్నే వరిస్తున్నాయి

ఆందోళనాల డోల

సందేహాల హిందోళ

ఎందాక ఊగిసలాట

ఇదే నీ గులాబీ తోట

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: