telugudanam.com

      telugudanam.com

   

జాతీయ గీతం

జన గణ మన అధినాయక జయహే

భారత భాగ్య విధాతా!

పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,

ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ!

వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,

ఉచ్ఛల జలధితరంగ!

తవ శుభనామే జాగే!

తవ శుభ ఆశిష మాగే!

గాహే తవ జయ గాథా!

జన గణ మంగళదాయక జయహే

భారత భాగ్య విధాతా!

జయహే! జయహే! జయహే!

జయ జయ జయ జయహే!

జైహింద్!

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: