telugudanam.com

      telugudanam.com

   

జననీ జన్మ భూమిశ్చ

జననీ జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపీ గరీయసి స్వర్గాదపీ గరీయసి

ఏ తల్లి నిను కన్నదో ఆ తల్లినే కన్నభూమి గొప్పదిరా || 2 || || జననీ ||

నీ తల్లి మోసేది నవమాసాలేరా ఈ తల్లి మోయాలి కడవరకురా, కట్టె కాలే వరకురా

ఆ రుణం తలకొరివితో తీరేనురా ఈ రుణం మరి ఏ రూపాన తీరేను

ఆ రూపమే ఈ జవానురా త్యాగానికి మరో రూపు నువ్వురా || జననీ ||

గుండె గుండెకు తెలుసు గుండె బరువెంతో

ఆ గుండెకే తెలుసు గుండె కోత బాధెంతో

ఈ గుండె రాయి కావాలి ఆ గుండెల్లో ఫిరంగులు మోగాలి

మనిషిగా పుట్టిన ఓ మనిషీ మారాలి నువ్వు రాక్షసుడిగా

మనుషుల కోసం ఈ మనుషుల కోసం ఈ మనుషుల కోసం || జననీ ||

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: