telugudanam.com

      telugudanam.com

   

జన్మభూమి

జన్మభూమి కన్న స్వర్గంబు వేరేది

మాతృభాష కన్న మధుర మేది

తల్లికన్న వేరె దైవమింకేదిరా?

తెలియుమోయి నీవు తెలుగు బిడ్డ!

మధుర మధురమైన మన భాష కంటేను

చక్కనైన భాష జగతి లేదు

పాలకంటి తనయులకే పలు

బలమునీయ గలవు తెలుగుబిడ్డ!

అలర పలనాటి బాలుడే అన్న యనుము

అమర రుద్రమదేవి నా కప్ప యనుము

తిక్కనామాత్యుడే గురుదేవు డనుము

ఇట్టి వీరాంధ్రజాతిలో బుట్టి అనుము

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: