telugudanam.com

      telugudanam.com

   

మూడు రంగుల జెండా (మన జాతీయ జెండా)

మూడు రంగుల జెండా

ముచ్చటైన జెండా

భారతీయుల జెండా

బహు గొప్ప జెండాఅందరూ మెచ్చిన జెండా

ఆకాశంలో ఎగిరే జెండా

అంధకారం పోగొట్టిన జెండా

ఆశలు మనలో రేపిన జెండాగాంధీతాత మెచ్చిన జెండా

నెహ్రూ గారికి నచ్చిన జెండా

భగత్ సింగ్ పట్టిన జెండా

బోసునేత ఎగరేసిన జెండాతెల్ల దొరలను ఎదిరించిన జెండా

చల్లగా స్వరాజ్యం తెచ్చిన జెండా

అందరి మదిలో నిండిన జెండా

పింగళి వెంకయ్య ఊహల జెండాశాంతి సహనం చూపిన జెండా

అందరి నొక్కటిగా నడిపిన జెండా

మంచి మమతలు చూపిన జెండా

ఇదే నండి మన జాతీయ జెండా

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: