telugudanam.com

      telugudanam.com

   

సారే జహాసె అచ్ఛా

సారే జహాసె అచ్ఛా హిందుస్తాన్ హమారా

హమ్ బుల్ బులే హై ఇస్‌కే, యే గుల్ సితా హమారా || సారే ||

పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా హమ్‌సాయా ఆస్‌మాన్ కా

వో సంతరీ హమారా ! వో పాస్‌బా హమారా || సారే ||

గోధీమే ఖేల్‌తీ హై ఇస్‌కీ హజారో నదియా

గుల్‌షన్ హై జిన్‌కే దమ్‌సే రష్‌కే జినా హమారా || సారే ||

మజ్ - హబ్ నహీ సిఖాతా ఆపస్‌మె బైర్ రఖ్‌నా

హిందీ హై హమ్ వతన్ హై హిందుస్తాన్ హమారా || సారే ||

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: