telugudanam.com

      telugudanam.com

   

వేద వేదములన్ని తరచి

తెలుగు తల్లికి మంగళం! మా

కల్పవల్లికి మంగళం!

కొలుతు మా యద నిలుతు మా

రాజ్జిమ తల్లికి మంగళం

ప్రాతక్రొత్తల కౌగిలింతల

ప్రసవమగు బంగారుకాంతుల

భావికాల స్వర్గమమరుచు

ఫ్రాఢ ప్రతిమకు మంగళం

నాగరికతను వలచి మెచ్చిన

నాడు నాడులు తరలిచచ్చిన

భోగభాగ్యము లందజూపే

రాగ రహితకు మంగళం

వేద వేదములన్ని తరచీ

వార భేదములన్ని మరచీ

స్వాధు ధర్మ పధమ్ముపరచు

విశాలడాలకు మంగళం

నాక మందిన పగటివేళ

నరకమంతటిన కాకురేల

ఏక గతి తెలుగమ్మ నడిపిన

ఏకాంతకు మంగళం

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: