telugudanam.com

      telugudanam.com

   

విశ్వశాంతి బాటలు

పలు మతాల భాషల పరిమళాల కదంబం

పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం

ఉరికేటి నదులు మన జానపదులు

వికసించే తోటలు వినిపించే పాటలు

వేదఘోషలు బౌద్ధ వాక్కులు

గుభాళించి పరచినవి విశ్వశాంతి బాటలు

మానవాళి వికాసమే భారతీయ తత్వం

పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం

సకల కళారామమిదే మా నివాసము

అందరినీ ఆదరించు సర్వథామము

ఇలాతలముపై వెలసిన స్నేహదీపము

సమత మమత రూపమే మా దేశము

జనహితమే మా జాతి చల్లని హృదయం

పలురీతుల సంగమం మా భారత కుటుంబం

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: