telugudanam.com

      telugudanam.com

   


పొడుపు కథలు

మిద్దెమీద మిద్దెలు, కట్టకడపటి మిద్దెమీద కనబడుచున్నదొక పెద్ద పచ్చని జండా.

జవాబు:

చెరుకు గడ

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: