telugudanam.com

      telugudanam.com

   


పొడుపు కథలు

ముండ్ల ముండ్ల అడివిలో, ముంగారు తోపులో, బంగారు తిత్తిలో వెండి కజ్జికాయ.

జవాబు:

పనస గింజ

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: