telugudanam.com

      telugudanam.com

   

తెలుగు పదకోశం   -   [25219 పదాలు 211 పుటలలో ]      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>  

అంకం అంకము అకస్మాత్తు అకస్మాత్తుగా అకారణం అకారసంధి
అకాలమరణం అంకిత అంకురార్పణ అకులు అంకుశం అంకుశములు
అకృత్యాలు అంకె అంకెను అంకెల అంకెలతో అంకెలు
అంకెల్లో అక్క అక్కడ అక్కడకు అక్కడక్కడ అక్కడనుంచి
అక్కడనుండి అక్కడనే అక్కడికి అక్కడికెళ్లి అక్కడికే అక్కడిక్కడే
అక్కడివాళ్ళు అక్కడున్న అక్కడేపడి అక్కడేమో అక్కడైతే అక్కమొగుడు
అక్కయ్య అక్కరకు అక్కరకురాని అక్కరలేదన్నారు అక్కరలేదూ అక్కరు
అక్కర్లేదు అక్కా అక్కాచెల్లెలు అక్కున అక్టోబరు అక్రమ
అక్రమాలు అక్రూరుడు అక్షకుమారుడు అక్షయ అక్షయతృతీయ అక్షర
అక్షరమాల అక్షరము అక్షరరూపం అక్షరాన్ని అక్షరాభ్యాస అక్షరాభ్యాసము
అక్షరాలన్నమాట అక్షరాలా అక్షరాలు అక్షరాలే అక్షరాస్యత అక్షిత
అక్షింతల అక్షింతలతో అక్షింతలు అక్ష్యరాస్యత అఖండ అఖండదీపారాధన
అఖండమైన అంఖము అఖిల అఖిలభారత అఖిలాండ అఖిలేశ్వరి
అంగ అగచాట్లు అంగజ అగజానన అంగటిలో అగండం
అంగడి అంగడిలో అగంతకుడు అంగన అంగము అంగములు
అంగరంగవైభవంగా అగరుబత్తి అగరుబత్తీలు అగరువత్తి అగరొత్తులు అంగలు
అంగవస్త్రమును అగస్త్య అగస్త్యుడు అగాధంలోకి అంగారకుడు అంగాల
అంగాలు అంగీకరించక అంగీకరించకపోతే అంగీకరించకుండా అంగీకరిచంచాల్సిందే అంగీకరించడమూ
అంగీకరించడానికి అంగీకరించదు అంగీకరించని అంగీకరించనిదే అంగీకరించరు అంగీకరించలేదు
అంగీకరించాడు అంగీకరించానేమో అంగీకరించారు అంగీకరించాల్సిందే అంగీకరించి అంగీకరించిన

తెలుగు పదకోశం   -   [25219 పదాలు 211 పుటలలో ]      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>  

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: