telugudanam.com

      telugudanam.com

   

తరగతిలో, ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులు

తరగతిలో వాడుకునే వస్తువులు

నల్ల బల్ల

సుద్ద ముక్క (చాక్ పీసు)

బల్లలు (బెంచీలు)

కుర్చీలు

పలక

బలపము

పెన్సిల్

రబ్బరు

పుస్తకాలు

పుస్తకాల గూళ్ళు

కలము (పెన్ను)

బెత్తం


ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులు

కుర్చీలు

బల్లలు

సోఫాలు

గిన్నెలు

పళ్ళాలు

గ్లాసులు

బిందెలు

చెంబులు

డబ్బాలు

డబ్బులు

బట్టలు

మిక్సి

రుబ్బు రోలు (గ్రైండర్)

గ్యాసు పొయ్యి

లైటరు

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: