telugudanam.com

      telugudanam.com

   

జాతీయ చిహ్నాలు

ఇది మన దేశం "భారతదేశం"

భారతదేశం


జాతీయ గీతం "జన గణ మన"తామర పువ్వు జాతీయ పుష్పం తామర పువ్వు
జాతీయ చిహ్నం మూడు సింహాలు మూడు సింహాలు
పులి జాతీయ మృగం పులి
జాతీయ పక్షి నెమలి నెమలి
మూడు రంగుల జెండా జాతీయ జెండా మూడు రంగుల జెండా
Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: