telugudanam.com

      telugudanam.com

   

ఆకాంక్ష

[ వెనుకకు ]

ప్రియతమా..
నీ చిలిపి కనులలో నా రూపమే కదలాడాలనీ ...
విప్పారిన నీ పెదవులు నన్నే పిలవాలనీ ...
నీ చిరుదరహాసమై నే వెలగాలనీ ...
నువు కురిపించే అనురాగామ్రుత వర్షంలో,
నీ అభిసారికనై తడవాలనీ ....
నిఛ్వాస లేని ఉఛ్వాసనై నీ గుండెలో ఒదగాలనీ ...
నీ ఒడిలో తలవాల్చి నా తుది శ్వాస వదలాలనీ ...
అంబరాన్నంటే నా ఆరాధనలో,
అన్నీ ఆకాంక్షలే ...
నీకై నేను అల్లిన మాలలే !
 

మూలం: Nisheedi

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: