telugudanam.com

      telugudanam.com

   

సామెతలు

 

మొత్తం సామెతలు - [903 సామెతలు 61 పుటలలో ]    << < 61    

  • హస్తలో చల్లితే అక్షింతలకైనా రావు
  • హేమా హేమీల్లాగా
  • హొరు గాలిలో దీపం పెట్టి ఓరి దేవుడా! నీ మహత్యం చూపించు అన్నట్లు

మొత్తం సామెతలు - [903 సామెతలు 61 పుటలలో ]    << < 61    

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: