telugudanam.com

      telugudanam.com

   

అంత్య నిష్టూరంకన్నా - ఆది నిష్టూరం మేలు !

ఎందుకంటే ఎంత సంపాదించామన్నది ముఖ్యం కాదు. మన సంపాదన ఏరీతిగా, వినియోగపడ్తున్నది కూడా ముఖ్యమే. తనకు మాలిన ధర్మం కూడదు. కానీ కొందరు వారి కున్న సంపద అంతా వృధా అవుతున్నా, ఆకలితో ఉన్న వారికి పట్టెడు మెతుకులు విదిల్చరు. వారిలో పరివర్తనకే ఇటువంటి సామెత.


[ వెనుకకు ] [ సామెతలు ]

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: