telugudanam.com

      telugudanam.com

   

శ్రీ దశావతార స్తుతి

1. వేదోధారవిచారమతే ! సోమకదానవసమ్హరణ!

మీనాకారశరీర! నమో భక్తంతే పరిపాలయ మాం.

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హిపశ్యామో భవతరణే !

రామ ! హరే ! కృష్ణ ! హరే తవ నామ పదామి సదా నృహరే !

        2. మంథాచలధారణ హేతో దేవాసుర పరిపాల విభో

కూర్మాకార శరీరా నమో భక్తం తే పరిపాలయమాం.

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

3. భూచోరక హర పుణ్యమతే క్రీడోధ్ధఋతభూ

క్రోడాకార శరీర నమో భక్తం తే పరిపాలయమాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామే భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

        4. హిరణ్యకశిపుచ్చేదన హేతో ప్రహ్లాదా భయధారణ హేతో

నరసింహా చ్యుత రూపా నమో భక్తంతే పరిపాలయ మాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

5. భవబంధనహర వితతమతే పాదోదకవిమతాఘతతే

వటు వటు వేషమనోఙ్ఞ నమో భక్తం తే పరిపాలయమాం.

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

        6. క్షితిపతివంశక్షయకరమూర్తే క్షితిపతి కర్తాహర మూర్తే

భూగుకులరామ పరేవ నమో భక్తం తే పరిపాలయమాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

7. సీతా వల్లభ దాశరథే దశరథనందన లోక గురో

రావణమర్ధన రామనమో భక్తంతే పరిపాలయమాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయ న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

        8. కృష్ణానంత కృపాజలథే కంసారే కమలేశ హరే

కాళియమర్థన లోక గురో భక్తం తే పరిపాలయమాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

9. దానవసతి మానాపహార త్రిపుర విజయమర్థన రూప

బుద్థఙ్ఞాయ చ బౌధ్ధనమో భక్తంతే పరిపాలయమాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

        10. శిష్టాజనావన దుష్ట హర ఖగతురగోత్తమవాహన తే

కల్కి రూపపరిపాల నమో భక్తం తే పరిపాలయమాం

నామస్మరణా ధన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే

రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: