telugudanam.com

      telugudanam.com

   

సకల దేవతా అష్టోత్తరాలు

 1. శ్రీ విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావళిః
 2. శ్రీ సూర్యాష్టోత్తర శతనామావళిః
 3. శ్రీ విష్ణ్వష్టోత్తర శతనామావాళిః
 4. శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళిః
 5. శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావాళిః
 6. శ్రీ వేంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావాళిః
 7. శ్రీ ధనలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః
 8. శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహా అష్టోత్తర శతనామావళిః
 9. శ్రీ రామాష్టోత్తర శతనామావళిః
 10. శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామావళిః
 11. శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శతనామావళిః
 12. శ్రీమద్భగద్గీతాష్టోత్తర శతనామావళిః
 13. శ్రీ సరస్వత్యష్టోత్తర శతనామావళిః
 14. శ్రీమత్కన్యకా పరమేశ్వర్యష్టోత్తర శతనామావళిః
 15. శ్రీ సాయిబాబా అష్టోత్తర శతనామావళిః
 16. శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామావళిః
 17. శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టోత్తర శతనామావళిః
 18. శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః
 19. శ్రీభావన్నారాయణ స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళిః
 20. శ్రీ విష్ణ్వష్టోత్తర శతనామావాళిః
Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: