telugudanam.com

      telugudanam.com

   

మహాశివరాత్రి

మనకు సాధారణంగా ప్రతినెల కృష్ణచతుర్దశి రోజున 'శివరాత్రి' వస్తూనే ఉంటుంది. దానిని 'మాసశివరాత్రి' గా భావించి శివానుగ్రహం పొందుటకు మహేశ్వరుడు ఆ రోజు ఈశ్వరునకు విశేష పూజలు చేయిస్తూ ఉంటారు. అందులో అత్యంత విశిష్టమైనది, మాఘ బహుళ చతుర్ధశినాడు వచ్చేది 'మహాశివరాత్రి' పర్వదినం. ఇది శివపార్వతులకు ఎంతో ప్రీతికరమైనది.


శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ భృంగ సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ

శ్రీ నీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శ్రీకారాయ నమశ్శివాయ|| (శివపంచాక్షరీ స్తోత్రం)


ఇట్టి మహేశ్వరుడు నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మ సర్వవ్యాపకుడు. సర్వాంతర్యామియై ఈ చరాచర ప్రపంచం అంతట వ్యాపించి ఈ సహజ లక్షణాలతో ఆయన నిరాకారుడయ్యాడు. కాని భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు, ఆశీర్వదించేందుకు, సగుణాకార, నిర్గుణాకారాల ప్రతిరూపమే ఈ శివలింగ రూపమని, మిగిలిన దేవతలవలె 'శిరము' మొదలైన ఇతర అవయవములు లేవు కాబట్టి ఈ దేవదేవునకు లింగమే ప్రతీకగా, లింగపూజను నిరాకార ఆరాధనగా చేస్తూ ఉంటారని దైవజ్ఞులు చెబుతారు. ఇక ఈ 'ఈశ్వరుడు' లింగోద్భవమూర్తిగా అవతరించుటకుగల కారణం ఏమిటో తెలుసుకుందాం. దీనికి ఒక పురాణగాధ కలదు.

ఒకసారి బ్రహ్మ, విష్ణుమూర్తుల మధ్య అహంకారం తలెత్తి అది చివరకు ఎవరెవరు ఎంతటి గొప్పవారో తేల్చుకోవాలనే స్థితికి పోటిపడసాగినారు. వారిని గమనిస్తున్న పరమశివుడు వార్కి కలిగిన అహంభావాన్ని అణగదొక్కి వారి ఇద్దరికీ చక్కని గుణపాఠం చెప్పాలనే ఉద్దేశ్యముతో "మాఘమాసం చతుర్దశినాడు" వారి ఇరువురకు మధ్య 'జ్యోతిర్లింగం'గా రూపుదాల్చాడు. వారు ఇరువురు ఆలింగం యొక్క ఆది అంతాలను తెలిసుకోవాలని విష్ణుమూర్తి వరాహ రూపందాల్చి జ్యొతిర్లింగం అడుగుభాగాన్ని వెతుకుతూవెళ్ళగా; బ్రహ్మదేవుడు హంస రూపందాల్చి ఆకాశం అంతా ఎగిరాడు. చివరకు కనుక్కోలేక ఓడిపోయి పరమేశ్వరుని శరణువేడుకుంటారు. అప్పుడు ఆ పరమశివుడు తన నిజరూపంతో దర్శన మిచ్చి అనుగ్రహించి వారి అహంకారాన్ని పోగొట్టినాడు. దానితో బ్రహ్మ విఘ్ణువులు పరమేశ్వరుని ఆధిక్యతను గుర్తించి వానిని విశేష పూజలతో సేవించి కీర్తించినారు. ఆ పర్వదినమే 'మహశివరాత్రి' అయ్యింది.

శివపద మణిమాలలో 'శి' అనగా శివుడనియు '' అనగా శక్తి రూపమని చెప్పబడియున్నది. ఈ 'శివరాత్రినాడు' విశేషమైన కాలం 'లింగోద్బవకాలం'. ఈ కాలం రాత్రి 11-30 నుండి 1 గంట వరకు ఉంటుందట! ఆ సమయంలో నిర్మల మనస్సుతో శివపంచాక్షరీ జపిస్తూ ఉపవాస దీక్షతో 'పార్ధివ లింగానికి ' పుజాభిషేకాలుచేసి మొదటి జాములో పాలతోను, నాల్గవ జామునందు తేనెతోను అర్చించిన ఉమాశంకరులకు అత్యంత ప్రీతికరమని, అలాగునే లక్షబిల్వార్చన ఆచరించిన వారికి విశేష పుణ్యఫలం సిద్ధిస్తుందని, శివునిచే విసర్జించబడిన 'మొగలిపూవులతో' శివారాధన కనుక చేస్తే ఆ రోజు విష్ణుమూర్తి ప్రీతికొరకై స్వీకరించి వార్కి సహస్రాశ్వమేధ ఫలము లభించి శివసాయుజ్యము లభిస్తుందని పండిత శ్రేష్ఠులు 'శివరాత్రి మహత్యం' గురించి వివరిస్తూ ఉంటారు.

ఇంతటి విశిష్టమైన 'మహశివరాత్రి' పుణ్యదినం రోజున సమీప శివక్షేత్రాలైన శ్రీశైలం, అమరావతి, కోటప్పకొండ, శ్రీ కాళహస్తి, ద్రాక్షారామం మొదలైన వాటిలో విశేషార్చనలు జరుగుతాయి వాటిని దర్శించి మనమంతా పునీతులౌదాము.

Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: