telugudanam.com

      telugudanam.com

   

వ్రతములు 
 
 
 

మన వైదిక సంస్కృతి మానవాళికి సాంప్రదాయాలను తెలియజేస్తూ సాధించవలసిన అంతిమ లక్ష్యం కోసం విధానాలను ఏర్పరిచాయి. మన యొక్క అంతిమ లక్ష్యం సత్యమును తెలుసుకొనుటమే. ఆ సత్యమును తెలుసుకొనుటకు వ్రతము యొక్క ఆవశ్యకతను గురించి ఈ శ్లోకంలో తెలియజేయబడినది.


శ్లోకం:

వ్రతేన దీక్షా మాప్నోతి దీక్షామాప్నోతి దక్షిణాం

దక్షిణాం శ్రద్ధా మాప్నోతి శ్రద్దయా సత్య మాప్యతే


వ్రతము వలన దీక్ష, దీక్ష వలన దక్షిణ, దక్షిణ వలన శ్రద్ధ, శ్రద్ధ వలన సత్యం లభిస్తుంది. కనుక మనము విధిగా వ్రతాలను ఆచరించాలి

వ్రతమనగా నియమిత సమయంలో నిర్దేశించిన కార్యమును ఆచరించుట.


ఈ విధంగా వ్రతములు ఆచరించుట వలన సమయపాలన అలవడును. అలానే పైన కొన్ని వ్రతములు ఇచ్చి ఉన్నాము. ఒక్కో వ్రతముకు కొంచెం కొంచెంగా వివరాలను చేకూరుస్తూ ఉన్నాం.


Telugudanam.co.in
వెనుకకు | మొదటి పేజీ | తెలుగుదనం బ్లాగు | మాగురించి | సలహాలు | పత్రికలలో తెలుగుదనం                                సందర్శకుల సంఖ్య: